TRANSFERS & TAXIS


Transfers and Taxis

Taxi Transfer Phuket Airport - Boomerang Village Resort

Taxi Transfer Phuket Airport – Boomerang Village Resort

BVR Taxi Service

DESTINATION
PRICE CAR 1 – 3 PAX
PRICE MINIVAN 4 – 7 PAX
KATA BEACH 200 THB 300 THB
KATA NOI BEACH 300 THB 500 THB
KARON BEACH 250 THB 400 THB
PATONG BEACH 500 THB 850 THB
KATA VIEW POINT 350 THB 600 THB
RAWAI BEACH 550 THB 900 THB
YANUI BEACH 500 THB 850 THB
NAI HAN BEACH 500 THB 850 THB
PHROMTHEP CAPE 500 THB 850 THB
CHALONG PIER 450 THB 800 THB
WAT CHALONG TEMPLE 500 THB 850 THB
BIG BUDDHA 600 THB 1,000 THB
PHUKET ZOO 550 THB 900 THB
PHUKET TOWN / CENTRAL / BIG C / LOTUS 550 THB 900 THB
PREMIUM OUTLET 700 THB 1,200 THB
PHUKET AQUARIUM / AO MAKHAM 700 THB 1,200 THB
COUNTRY CLUB / ROCK PLAM / RED MOUNTAIN 600 THB 1,000 THB
BLUE CANYON 800 THB 1,300 THB
LAGUNA 800 THB 1,300 THB
PHUKET AIRPORT 850 THB 1,500 THB
RATCHADA PIER 750 THB 1,250 THB
AO POR 850 THB 1,350 THB
KATHU 650 THB 1,000 THB
BANGKOK HOSPITAL 700 THB 1,200 THB
PHUKET FANTASEA / KAMALA BEACH 700 THB 1,200 THB
BANGTAO BEACH 800 THB 1,300 THB
SURIN BEACH 800 THB 1,300 THB
MAIKAO BEACH 1,000 THB 1,500 THB
KHAO LAK 3,500 THB 4,500 THB
PHANG NGA 3,000 THB 3,500 THB
KRABI / AO NANG 3,600 THB 4,600 THB
DONSAK PIER 5,000 THB 7,000 THB
TAXI SERVICE PER/HRS. (MINIMUM 3 HRS.) 400 THB 500 THB

Other locations available upon request. Contact Reception for reservations.